[Laatu] Debianin asentimen ohjetta tarkistettavaksi preseed.po 3/3

Tapio Lehtonen tale at iki.fi
La Marras 21 17:53:08 EEST 2006


#. Tag: para
#: preseed.xml:726
#, no-c-format
msgid ""
"The <classname>passwd/root-password-crypted</classname> and "
"<classname>passwd/user-password-crypted</classname> variables can also be "
"preseeded with <quote>!</quote> as their value. In that case, the "
"corresponding account is disabled. This may be convenient for the root "
"account, provided of course that an alternative method is setup to allow "
"administrative activities or root login (for instance by using SSH key "
"authentication or <command>sudo</command>)."
msgstr ""
"Muuttujille <classname>passwd/root-password-crypted</classname> ja "
"<classname>passwd/user-password-crypted</classname> voidaan antaa valmis "
"vastaus myös <quote>!</quote> arvona. Tällöin vastaavan käyttäjätunnuksen "
"käyttö on estetty. Tämä voi olla kätevää pääkäyttäjän tunnukselle, tietenkin "
"vain jos on tehty muu tapa tehdä pääkäyttäjä tehtävät tai kirjautua "
"pääkäyttäjänä (esimerkiksi tunnistautua SSH-avaimilla tai komento "
"<command>sudo</command>)."

#. Tag: para
#: preseed.xml:736
#, no-c-format
msgid ""
"An MD5 hash for a password can be generated using the following command."
msgstr "Salasanan MD5-tiiviste saadaan tehtyä seuraavalla komennolla."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:740
#, no-c-format
msgid "$ echo \"r00tme\" | mkpasswd -s -H MD5"
msgstr "$ echo \"r00tme\" | mkpasswd -s -H MD5"

#. Tag: title
#: preseed.xml:746
#, no-c-format
msgid "Base system installation"
msgstr "Perusjärjestelmän asennus"

#. Tag: para
#: preseed.xml:747
#, no-c-format
msgid ""
"There is actually not very much that can be preseeded for this stage of the "
"installation. The only questions asked concern the installation of the "
"kernel."
msgstr ""
"Tässä asennuksen vaiheessa ei oikeastaan ole kovinkaan paljoa mahdollista "
"käyttää valmiita vastauksia. Ainoat kysymykset koskevat ytimen asentamista."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:754
#, no-c-format
msgid ""
"# Select the initramfs generator used to generate the initrd for 2.6 "
"kernels.\n"
"#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird"
msgstr ""
"# Valitaan initramfs:n tekevä ohjelma jolla initrd tehdään 2.6-ytimille.\n"
"#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird"

#. Tag: title
#: preseed.xml:759
#, no-c-format
msgid "Boot loader installation"
msgstr "Käynnistyslataimen asennus"

#. Tag: screen
#: preseed.xml:761
#, no-c-format
msgid ""
"# Grub is the default boot loader (for x86). If you want lilo installed\n"
"# instead, uncomment this:\n"
"#d-i grub-installer/skip boolean true\n"
"\n"
"# This is fairly safe to set, it makes grub install automatically to the "
"MBR\n"
"# if no other operating system is detected on the machine.\n"
"d-i grub-installer/only_debian boolean true\n"
"\n"
"# This one makes grub-installer install to the MBR if if finds some other "
"OS\n"
"# too, which is less safe as it might not be able to boot that other OS.\n"
"d-i grub-installer/with_other_os boolean true\n"
"\n"
"# Alternatively, if you want to install to a location other than the mbr,\n"
"# uncomment and edit these lines:\n"
"#d-i grub-installer/only_debian boolean false\n"
"#d-i grub-installer/with_other_os boolean false\n"
"#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)\n"
"# To install grub to multiple disks:\n"
"#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)"
msgstr ""
"# Grub on oletus käynnistyslataimeksi (arkkitehtuurille x86). Jos sen\n"
"# tilalle halutaan lilo, poistetaan tästä kommentit:\n"
"#d-i grub-installer/skip boolean true\n"
"\n"
"# Tämä on melko turvallinen asetus, eli grub asentuu automaattisesti\n"
"# MBR:ään jos koneesta ei löydy muita käyttöjärjestelmiä.\n"
"d-i grub-installer/only_debian boolean true\n"
"\n"
"# Tämä saa grub-instellerin asentamaan MBR:ään jos se löytää jonkin muunkin\n"
"# käyttöjärjestelmä. Epävarmaa, koska se ei ehkä osaa käynnistää sitä.\n"
"d-i grub-installer/with_other_os boolean true\n"
"\n"
"# Jos halutaan asentaa muualle kuin mbr:ään, poistetaan kommentti ja "
"muokataan\n"
"# näitä rivejä:\n"
"#d-i grub-installer/only_debian boolean false\n"
"#d-i grub-installer/with_other_os boolean false\n"
"#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)\n"
"# Asennetaan grub usealle levylle\n"
"#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)"

#. Tag: title
#: preseed.xml:766
#, no-c-format
msgid "Package selection"
msgstr "Pakettien valinta"

#. Tag: para
#: preseed.xml:767
#, no-c-format
msgid ""
"You can choose to install any combination of tasks that are available. "
"Available tasks as of this writing include:"
msgstr ""
"Asennettavaksi voidaan valita mitkä tahansa saatavilla olevista tehtävistä. "
"Tätä kirjoitettaessa saatavilla olevia tehtäviä ovat ainakin:"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:776
#, no-c-format
msgid "standard"
msgstr "standard"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:779
#, no-c-format
msgid "desktop"
msgstr "desktop"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:782
#, no-c-format
msgid "gnome-desktop"
msgstr "gnome-desktop"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:785
#, no-c-format
msgid "kde-desktop"
msgstr "kde-desktop"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:788
#, no-c-format
msgid "web-server"
msgstr "web-server"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:791
#, no-c-format
msgid "print-server"
msgstr "print-server"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:794
#, no-c-format
msgid "dns-server"
msgstr "dns-server"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:797
#, no-c-format
msgid "file-server"
msgstr "file-server"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:800
#, no-c-format
msgid "mail-server"
msgstr "mail-server"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:803
#, no-c-format
msgid "sql-database"
msgstr "sql-database"

#. Tag: userinput
#: preseed.xml:806
#, no-c-format
msgid "laptop"
msgstr "laptop"

#. Tag: para
#: preseed.xml:810
#, no-c-format
msgid ""
"You can also choose to install no tasks, and force the installation of a set "
"of packages in some other way. We recommend always including the "
"<userinput>standard</userinput> task."
msgstr ""
"Voidaan myös jättää kaikki tehtävät valitsematta, ja pakotetaan halutun "
"pakettijoukon asennus muilla tavoin. Suositellaan aina valittavaksi tehtävä "
"<userinput>standard</userinput>."

#. Tag: para
#: preseed.xml:816
#, no-c-format
msgid ""
"If you want to install some individual packages in addition to packages "
"installed by tasks, you can use the parameter <classname>pkgsel/include</"
"classname>. The value of this parameter can be either comma-separated or "
"space-separated, so you can also use it easily on the kernel command line."
msgstr ""
"Jos tehtävien asentamien pakettien lisäksi halutaan asentaa yksittäisiä "
"paketteja, voidaan käyttää parametria <classname>pkgsel/include</classname>. "
"Tämän parametrin arvojen luettelo voi olla eroteltu joko pilkuin tai "
"välilyönnein, joten sitä on helppo käyttää ytimen käynnistysparametrina."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:826
#, no-c-format
msgid ""
"tasksel tasksel/first multiselect standard, desktop\n"
"#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server\n"
"#tasksel tasksel/first multiselect standard, kde-desktop\n"
"\n"
"# Individual additional packages to install\n"
"#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential\n"
"\n"
"# Some versions of the installer can report back on what software you have\n"
"# installed, and what software you use. The default is not to report back,\n"
"# but sending reports helps the project determine what software is most\n"
"# popular and include it on CDs.\n"
"#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false"
msgstr ""
"tasksel tasksel/first multiselect standard, desktop\n"
"#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server\n"
"#tasksel tasksel/first multiselect standard, kde-desktop\n"
"\n"
"# Asennetaan yksittäisiä lisäpaketteja\n"
"#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential\n"
"\n"
"# Jotkin asentimen versiot voivat kertoa mitä ohjelmia on asennettuna,\n"
"# ja mitä ohjelmia käytetään. Oletusarvo on ettei raporttia lähetetä,\n"
"# mutta raporttien lähettäminen auttaa Debian-projektia tietämään\n"
"# suosituimmat ohjelmat ja kokoamaan ne rompuille.\n"
"#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false"

#. Tag: title
#: preseed.xml:831
#, no-c-format
msgid "Finishing up the first stage install"
msgstr "Asennuksen ensimmäisen osan lopetus"

#. Tag: screen
#: preseed.xml:833
#, no-c-format
msgid ""
"# Avoid that last message about the install being complete.\n"
"d-i finish-install/reboot_in_progress note\n"
"\n"
"# This will prevent the installer from ejecting the CD during the reboot,\n"
"# which is useful in some situations.\n"
"#d-i cdrom-detect/eject boolean false"
msgstr ""
"# Vältetään viimeinen viesti asennuksen valmistumisesta.\n"
"d-i finish-install/reboot_in_progress note\n"
"\n"
"# Tämä estää asenninta poistamasta romppua asemasta "
"uudelleenkäynnistettäessä,\n"
"# mikä on hyödyllistä joissakin tilanteissa.\n"
"#d-i cdrom-detect/eject boolean false"

#. Tag: title
#: preseed.xml:838
#, no-c-format
msgid "Mailer configuration"
msgstr "Sähköpostin asetukset"

#. Tag: para
#: preseed.xml:839
#, no-c-format
msgid ""
"During a normal install, exim asks only a few questions. Here's how to avoid "
"even those. More complicated preseeding is possible."
msgstr ""
"Tavallisen asennuksen aikana exim kysyy vain muutamia kysymyksiä. Näin "
"vältetään nekin. Myös mutkikkaammat valmiit vastaukset ovat mahdollisia."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:846
#, no-c-format
msgid ""
"exim4-config exim4/dc_eximconfig_configtype \\\n"
"    select no configuration at this time\n"
"exim4-config exim4/no_config boolean true\n"
"exim4-config exim4/no_config boolean true\n"
"exim4-config exim4/dc_postmaster string"
msgstr ""
"exim4-config exim4/dc_eximconfig_configtype \\\n"
"    select no configuration at this time\n"
"exim4-config exim4/no_config boolean true\n"
"exim4-config exim4/no_config boolean true\n"
"exim4-config exim4/dc_postmaster string"

#. Tag: title
#: preseed.xml:851
#, no-c-format
msgid "X configuration"
msgstr "X:n asetukset"

#. Tag: para
#: preseed.xml:852
#, no-c-format
msgid ""
"Preseeding Debian's X config is possible, but you probably need to know some "
"details about the video hardware of the machine, since Debian's X "
"configurator does not do fully automatic configuration of everything."
msgstr ""
"Debianin X:n asetuksille on mahdollista antaa valmiit vastaukset, mutta "
"luultavasti on tiedettävä muutamia yksityiskohtia tietokoneen "
"näytönohjaimesta, koska Debianin X:n asetukset tekevä ohjelma ei tee kaikkia "
"asetuksia täysin automaattisesti."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:860
#, no-c-format
msgid ""
"# X can detect the right driver for some cards, but if you're preseeding,\n"
"# you override whatever it chooses. Still, vesa will work most places.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/config/device/driver select vesa\n"
"\n"
"# A caveat with mouse autodetection is that if it fails, X will retry it\n"
"# over and over. So if it's preseeded to be done, there is a possibility of\n"
"# an infinite loop if the mouse is not autodetected.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_mouse boolean true\n"
"\n"
"# Monitor autodetection is recommended.\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_monitor boolean true\n"
"# Uncomment if you have an LCD display.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/lcd boolean true\n"
"# X has three configuration paths for the monitor. Here's how to preseed\n"
"# the \"medium\" path, which is always available. The \"simple\" path may "
"not\n"
"# be available, and the \"advanced\" path asks too many questions.\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/selection-method \\\n"
"    select medium\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/mode-list \\\n"
"    select 1024x768 @ 60 Hz"
msgstr ""
"# X osaa löytää oikean ajurin joillekin korteille, mutta valmis vastaus \n"
"# korvaa X:n valinnan. Mutta vesa toimii useimmiten.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/config/device/driver select vesa\n"
"\n"
"# Hiiren tunnistuksessa on hankaluus: jos se epäonnistuu, X jää \n"
"# yrittämään tunnistusta uudelleen ja uudelleen. Niinpä jos valmis\n"
"# vastaus määrää hiiren tunnistuksen, voidaan jäädä junnaamaan.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_mouse boolean true\n"
"\n"
"# Monitorin automaattista tunnistamista suositellaan.\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_monitor boolean true\n"
"# Poista kommentti jos näyttö on LCD.\n"
"#xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/lcd boolean true\n"
"# X:sssä on kolme asetustapaa monitorille Näin annetaan valmis\n"
"# vastaus aina käytettävissä olevalle medium-tavalle. \"simple\"\n"
"# ei ehkä ole käytettävissä, ja \"advanced\" kyselee ihan liikaa.\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/selection-method \\\n"
"    select medium\n"
"xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/mode-list \\\n"
"    select 1024x768 @ 60 Hz"

#. Tag: title
#: preseed.xml:865
#, no-c-format
msgid "Preseeding other packages"
msgstr "Valmiit vastaukset muille paketeille"

#. Tag: screen
#: preseed.xml:867
#, no-c-format
msgid ""
"# Depending on what software you choose to install, or if things go wrong\n"
"# during the installation process, it's possible that other questions may\n"
"# be asked. You can preseed those too, of course. To get a list of every\n"
"# possible question that could be asked during an install, do an\n"
"# installation, and then run these commands:\n"
"#  debconf-get-selections --installer > file\n"
"#  debconf-get-selections >> file"
msgstr ""
"# Asennettaviksi valitut ohjelmat tai asennuksen meneminen pieleen \n"
"# vaikuttavat kysyttäviin kysymyksiin. Muitakin kysymyksiä voi olla, \n"
"# ja niihinkin voi antaa valmiit vastaukset. Kaikkien mahdollisten\n"
"# asennuksen aikana kysyttävien kysymysten luettelon saa asennuksen\n"
"# jälkeen komennoilla:\n"
"#  debconf-get-selections --installer > file\n"
"#  debconf-get-selections >> file"

#. Tag: title
#: preseed.xml:873
#, no-c-format
msgid "Advanced options"
msgstr "Lisäasetukset"

#. Tag: title
#: preseed.xml:876
#, no-c-format
msgid "Shell commands"
msgstr "Komentotulkin komennot"

#. Tag: screen
#: preseed.xml:878
#, no-c-format
msgid ""
"# d-i preseeding is inherently not secure. Nothing in the installer checks\n"
"# for attempts at buffer overflows or other exploits of the values of a\n"
"# preconfiguration file like this one. Only use preconfiguration files from\n"
"# trusted locations! To drive that home, and because it's generally useful,\n"
"# here's a way to run any shell command you'd like inside the installer,\n"
"# automatically.\n"
"\n"
"# This first command is run as early as possible, just after\n"
"# preseeding is read.\n"
"#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb\n"
"\n"
"# This command is run just before the install finishes, but when there is\n"
"# still a usable /target directory. You can chroot to /target and use it\n"
"# directly, or use the apt-install and in-target commands to easily install\n"
"# packages and run commands in the target system.\n"
"#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh"
msgstr ""
"# valmiiden vastausten käyttö ei ole perusturvallista. Asentimessa \n"
"# ei ole lainkaan tarkistuksia tahallisten puskurin ylivuotojen \n"
"# tai muiden sen kaltaisten arvojan varalle. Käytä valmiiden\n"
"# vastausten tiedostoja vain luotettavista lähteistä! Jotta \n"
"# tämä varmasti tulisi selväksi, ja koska tämä on usein hyödyllistä,\n"
"# näin voidaan käynnistää mikä tahansa komentotulkin komento \n"
"# automaattisesti asentimesta.\n"
"\n"
"# Tämä ensimmäinen komento suoritetaan mahdollisimman aikaisin, heti\n"
"# valmiiden vastausten tiedoston lukemisen jälkeen.\n"
"#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb\n"
"\n"
"# Tämä komento suoritetaan juuri ennen asennuksen päättymistä, mutta\n"
"# /target hakemiston vielä ollessa kunnossa. /target voidaan käyttää\n"
"# suoraan juurihakemistona tai käyttämällä komentoja apt-install ja\n"
"# in-target helposti asentaa paketteja ja suorittaa komentoja \n"
"# asennetussa järjestelmässä.\n"
"#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh"

#. Tag: title
#: preseed.xml:883
#, no-c-format
msgid "Chainloading preconfiguration files"
msgstr "Valmiiden vastausten tiedostojen lataaminen ketjussa"

#. Tag: para
#: preseed.xml:884
#, no-c-format
msgid ""
"It is possible to include other preconfiguration files from a "
"preconfiguration file. Any settings in those files will override pre-"
"existing settings from files loaded earlier. This makes it possible to put, "
"for example, general networking settings for your location in one file and "
"more specific settings for certain configurations in other files."
msgstr ""
"Valmiiden vastausten tiedostossa on mahdollista ottaa käyttöön muita "
"tiedostoja. Noiden tiedostojen asetukset korvaavat aikaisemmin ladatuissa "
"tiedostoissa olleet vastaavat arvot. Tämä mahdollistaa esimerkiksi yleisten "
"paikallisten verkkoasetusten tallentaminen yhteen tiedostoon ja tarkemmat "
"asetukset tiettyihin kokoonpanoihin toisiin tiedostoihin."

#. Tag: screen
#: preseed.xml:894
#, no-c-format
msgid ""
"# More that one file can be listed, separated by spaces; all will be\n"
"# loaded. The included files can have preseed/include directives of their\n"
"# own as well. Note that if the filenames are relative, they are taken from\n"
"# the same directory as the preconfiguration file that includes them.\n"
"#d-i preseed/include string x.cfg\n"
"\n"
"# The installer can optionally verify checksums of preconfiguration files\n"
"# before using them. Currently only md5sums are supported, list the md5sums\n"
"# in the same order as the list of files to include.\n"
"#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d\n"
"\n"
"# More flexibly, this runs a shell command and if it outputs the names of\n"
"# preconfiguration files, includes those files. \n"
"#d-i preseed/include_command \\\n"
"#   string echo if [ \"`hostname`\" = bob ]; then echo bob.cfg; fi\n"
"\n"
"# Most flexibly of all, this downloads a program and runs it. The program\n"
"# can use commands such as debconf-set to manipulate the debconf database.\n"
"# Note that if the filenames are relative, they are taken from the same\n"
"# directory as the preconfiguration file that runs them.\n"
"d-i preseed/run string foo.sh"
msgstr ""
"# Luettelossa voi olla useita tiedostoja välilyönneillä eroteltuina;\n"
"# ne kaikki ladataan. Liitetyissä tiedostoissa voi olla myös omia \n"
"# preseed/include direktiivejä. Huomaa tiedostonimien olevan suhteelisia,\n"
"# ne etsitään samasta hakemistosta kuin liittävä valmiiden vastausten\n"
"# tiedosto. \n"
"#d-i preseed/include string x.cfg\n"
"\n"
"# Asennin tarkistaa haluttaessa valmiiden vastausten tiedostojen \n"
"# tarkistussummat ennen tiedostojen käyttöä. Tällä hetkellä vain \n"
"# md5sum on tuettu, luettele md5sum-arvot samassa järjestyksessä\n"
"# kuin liitettävien tiedostojen luettelo.\n"
"#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d\n"
"\n"
"# Joustavampi tapa, tässä käynnistetään komentotulkin komento ja jos sen\n"
"# tulosteessa on valmiiden vastausten tiedostojen nimiä, ne liitetään.\n"
"#d-i preseed/include_command \\\n"
"#   string echo if [ \"`hostname`\" = bob ]; then echo bob.cfg; fi\n"
"\n"
"# Kaikkein joustavin tapa on noutaa ohjelma ja käynnistää se. Ohjelma\n"
"# voi käyttää komentoja kuten debconf-set muokkaamaan debconfin "
"tietokantaa.\n"
"# Huomaa tiedostonimien olevan suhteellisia, ne etsitään samasta \n"
"# hakemistosta kuin ne käynnistävä liittävä valmiiden vastausten tiedosto\n"
"d-i preseed/run string foo.sh"