[Laatu] vim.po (1/7)

Jorma Karvonen karvjorm at users.sourceforge.net
Ke Elo 22 19:17:06 EEST 2007


Flammie Pirinen kirjoitti:
> msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
> msgstr "E82: Mitään puskuria ei voitu allokoida, lopetetaan..."
>
> msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
> msgstr "E83: Puskuria ei voitu allokoida, koetetaan toista..."
>
>  
Puskuria ei voi varata, lopetetaan..../käytetään toista...
> msgid "E515: No buffers were unloaded"
> msgstr "E515: Puskureita ei ladattu pois"
>
>  
Puskureita ei ole vapautettu
> msgid "1 buffer unloaded"
> msgstr "1 puskuri ladattiin pois"
>  
Yksi puskuri vapautettiin
> #, c-format
> msgid "%d buffers unloaded"
> msgstr "%d puskuria ladattiin pois"
"%d puskuria vapautettiin

> #. back where we started, didn't find anything.
> msgid "E85: There is no listed buffer"
> msgstr "E85: Luettelon puskuria ei ole"
>
>  
Olisikohan tämä: Luettelopuskuria ei ole tai luetteloitua puskuria ei ole
> msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
> msgstr "E87: Viimeisen puskirin ohi ei voi edetä"
>
>  
puskurin
> msgid "E88: Cannot go before first buffer"
> msgstr "E88: Ensimmäisen puskurin ohi ei voi edetä"
>
> #, c-format
> msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to
> override)" msgstr ""
> "E89: Puskurin %ld muutoksia ei ole tallennettu (lisää komentoon ! "
> "ohittaaksesi)"
>  
Ei kirjoitusta viimeisen puskurimuutoksen %ld jälkeen (syrjäytä 
lisäämällä !)
> msgid "E90: Cannot unload last buffer"
> msgstr "E90: Ei voi ladata pois viimeistä puskuria"
>  
Ei voi vapauttaa viimeistä puskuria
> #, c-format
> msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
> msgstr "E96: Ei voi diffata enempää kuin %ld puskuria"
>
> msgid "E97: Cannot create diffs"
> msgstr "E97: Ei voi luoda diffejä"
>
>  
Tämä diff tarkoittaa tiedosto/puskurivertailua, joku yleiskielisempi 
ilmaisu olisi parempi
> msgid "E100: No other buffer in diff mode"
> msgstr "E100: Muut puskurit eivät ole diff-tilassa"
>
>  
mieti: yksikkö/monikko

> msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
> msgstr "E104: Escapea ei voi käyttää digraafissa"
>  
Koodinvaihtomerkkiä ei voi käyttää ...
> msgid "E544: Keymap file not found"
> msgstr "E544: Näppäinkarttaa ei löydy"
>
> msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
> msgstr "E105: Käytettiin :loadkeymapia ladatun tiedoston ulkopuolella"
>
>  
Käytetään
> #~ msgid " Keyword completion (^N^P)"
> #~ msgstr " Avainsanatäydennys (^N^P)
> "
>
> #. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
> #~ msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
> #~ msgstr " ^X tila (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)
> "
>
> #~ msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
> #~ msgstr " Koko rivin täydennys (^L^N^P)
> "
>
> #~ msgid " File name completion (^F^N^P)"
> #~ msgstr " Tiedostonimen täydennys (^F^N^P)
> "
>
> #~ msgid " Tag completion (^]^N^P)"
> #~ msgstr " Tunnistetäydennys (^]^N^P)
> "
>
> #~ msgid " Path pattern completion (^N^P)"
> #~ msgstr " Polkumallin täydennys (^N^P)"
>
>  
Seuraavat voi täydentää yllä olevan mallin mukaan
> #~ msgid " Definition completion (^D^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " User defined completion (^U^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " Omni completion (^O^N^P)"
> #~ msgstr ""
>
> #~ msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
> #~ msgstr "Tavutussuositus (s^N^P)"
>
> #~ msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
> #~ msgstr ""
>  

> msgid "'dictionary' option is empty"
> msgstr "dictionary-asetus on tyhjä"
>
> msgid "'thesaurus' option is empty"
> msgstr "thesaurus-asetus on tyhjä"
>
>  
option=valitsin
> #, c-format
> msgid "Scanning tags."
> msgstr "Luetaan tägejä."
>  
tunnisteita
> msgid "E110: Missing ')'"
> msgstr "E110: ) puuttuu"
>
>  

"E110: \")\" puuttuu"

> #, c-format
> msgid "E112: Option name missing: %s"
> msgstr "E112: Asetuksen nimi puuttuu: %s"
>  
Valitsimen nimi puuttuu: %s
> #, c-format
> msgid "E113: Unknown option: %s"
> msgstr "E113: Tuntematon asetus: %s"
>  
E113: Tuntematon valitsin: %s
> msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
> msgstr "E723: Sanakirjan lopusta puuttuu }: %s"
>  
Nuo yhden merkin lainausmerkit voi korvata kaksoislainausmerkillä \"
> msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
> msgstr "E724: muuttujassa on liian monta tasoa näytettäväksi"
>
>  
Muuttuja on upotettu liian syvälle näytettäväksi
> msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
> msgstr "E698: muuttujassa on liian monta tasoa kopiointia varten"
>
>  
Muuttuja on upotettu liian syvälle kopion tekemiseksi
> #, c-format
> msgid ""
> "'readonly' option is set for \"%s\".\n"
> "Do you wish to write anyway?"
> msgstr ""
> "readonly asetettu tiedostolle \"%s\".\n"
> "Kirjoitetaanko?"
>  
"kirjoitussuojaus asetettu tiedostolle ...

> #, c-format
> msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
> msgstr "E154: Kaksi tägiä %s tiedostossa %s/%s"
>
>  
Tag voidaan suomentaa tunnisteeksi Tässä on kaksi samanlaista 
tunnistetta eli saman tunnisteen kaksoiskappale. Tiedostossa voi olla 
tunnisteita enemmänkin, mutta tässä varoitetaan vain samanlaisista 
tunnisteista.