[Laatu] Arvioitavaksi grub-1.97+20091221.fi.po

Jorma Karvonen karvonen.jorma at gmail.com
To Tammi 14 22:42:12 EET 2010


Hei,

grub-1.97+20091221.fi.po sisältää monia samoja tekstejä, kuin
mkisofts-1.13.fi.po. Olen kerännyt tähän nyt ne tekstit, joita ei
löydy jo arvioitavana olleesta mkisofts-tekstistä.

Lisäksi selvitin mkisofts-tekstissäkin olleiden ADD_FILES -tyyppisten
tekstien kääntämisen. Kyseessä on pitkien valitsimien parametri,
esimerkiksi: " -i,--i=ADD_FILES Ei enää tueta"

Päätin jättää ne kaikki suomentamatta ja kirjoitin jokaiseen
selittävän kommentin.

Löysin myös lähdekoodista koko joukon tekstejä, jotka saatetaan
myöhemmin lisätä paikallistettavien tekstien joukkoon. joten laitoin
ne tiedoston loppuu varustettuna "#~ "-etuliitteellä. Niin ne
luokitellaan vanhentuneiksi, mutta sellaiseksi, joita työkalut voivat
käyttää yrittäessään keksi vastinetta uudelle msgid-tekstille.

t. Jorma K.

# Finnish messages for grub.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the grub package.
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grub 1.97+20091221\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-21 21:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-14 22:13+0200\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma at gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi at lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:65
msgid "the core image is too small"
msgstr "ydinvedos on liian pieni"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:77
msgid "cannot compress the kernel image"
msgstr "ei voi tiivistää kernel-vedosta"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:138
msgid "prefix is too long"
msgstr "etuliite on liian pitkä"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:206
msgid "the core image is too big"
msgstr "ydinvedos on liian iso"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:211
#, c-format
msgid "diskboot.img size must be %u bytes"
msgstr "diskboot.img -koon on oltava %u tavua"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:284
#, c-format
msgid "Core image is too big (%p %p)\n"
msgstr "Ydinvedos on liian iso (%p %p)\n"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:321
#: util/i386/pc/grub-setup.c:593
#, c-format
msgid "Try ``%s --help'' for more information.\n"
msgstr "Lisätietoja komennolla ”%s --help”.\n"

#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:323
#, c-format
msgid ""
"Usage: grub-mkimage [OPTION]... [MODULES]\n"
"\n"
"Make a bootable image of GRUB.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIR   use images and modules under DIR [default=%s]\n"
" -p, --prefix=DIR    set grub_prefix directory [default=%s]\n"
" -m, --memdisk=FILE   embed FILE as a memdisk image\n"
" -c, --config=FILE    embed FILE as boot config\n"
" -o, --output=FILE    output a generated image to FILE [default=stdout]\n"
" -h, --help       display this message and exit\n"
" -V, --version      print version information and exit\n"
" -v, --verbose      print verbose messages\n"
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
"Käyttö: grub-mkimage [VALITSIN]... [MODUULIT]\n"
"\n"
"Tee alkuladattava GRUB-vedos.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIR   käytä vedoksia ja moduuleja hakemiston DIR
alla [oletus=%s]\n"
" -p, --prefix=DIR    aseta grub_prefix-hakemisto [oletus=%s]\n"
" -m, --memdisk=TIEDOSTO upota TIEDOSTO memdisk-vedoksena\n"
" -c, --config=TIEDOSTO  upota TIEDOSTO alkulatausasetuksena\n"
" -o, --output=TIEDOSTO  tulosta tuotettu vedos TIEDOSTOon
[oletus=vakiotuloste]\n"
" -h, --help       näytä tämä viesti ja poistu\n"
" -V, --version      tulosta versiotiedot ja poistu\n"
" -v, --verbose      tulosta viestit laveasti\n"
"\n"
"Ilmoita virheistä (englanniksi) osoitteeseen <%s>.\n"
"Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen
<translation-team-fi at lists.sourceforge.net>.\n"

# avattava kohden on parametrinä saatava tuloste(tiedosto)
#: util/i386/pc/grub-mkimage.c:429
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "ei voi avata tulostekohdetta %s"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:166
msgid "The first sector of the core file is not sector-aligned"
msgstr "ydintiedoston ensimmäinen sektori ei ole sektoritasattu"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:180
msgid "Non-sector-aligned data is found in the core file"
msgstr "Ei-sektoritasattua dataa löytyi ydintiedostosta"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:194
msgid "The sectors of the core file are too fragmented"
msgstr "Ydintiedoston sektorit ovat liian fragmentuneita"

# paikankorvaajasta tulee "boot_path"
#: util/i386/pc/grub-setup.c:205
#, c-format
msgid "The size of `%s' is not %u"
msgstr "Alkulatauspolun ”%s” koko ei ole %u"

# paikankorvaajasta tulee "core_path"
#: util/i386/pc/grub-setup.c:222
#, c-format
msgid "The size of `%s' is too small"
msgstr "Ydinpolun ”%s” koko on liian pieni"

# paikankorvaajasta tulee "core_path"
#: util/i386/pc/grub-setup.c:224
#, c-format
msgid "The size of `%s' is too large"
msgstr "Ydinpolun ”%s” koko on liian suuri"

# dest_dev->disk->name eli kohdelevyaseman nimi
#: util/i386/pc/grub-setup.c:261
#, c-format
msgid "Unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed"
msgstr "Ei kyetä tunnistamaan tiedostojärjestelmää levyasemassa %s;
turvatarkistusta ei voitu suorittaa"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:265
#, c-format
msgid "%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to
reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result
in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by
grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own
risk)"
msgstr "%s vaikuttaa sisältävän %s-tiedostojärjestelmän, jonka
tunnetaan varaavan tilaa DOS-tyyliselle alkulataukselle. GRUB-ohjelman
asentaminen sinne voi aiheuttaa TIEDOSTOJÄRJESTELMÄN TUHOUTUMISEN, jos
grub-setup korvaa arvokasta tietoa (valitsin --skip-fs-probe ottaa
pois käytöstä tämän tarkistuksen, käytä sitä omalla vastuullasi)"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:314
#: util/i386/pc/grub-setup.c:364
msgid "No DOS-style partitions found"
msgstr "DOS-tyylisiä osioita ei löytynyt"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:330
#: util/i386/pc/grub-setup.c:355
msgid "Attempting to install GRUB to a partitionless disk. This is a BAD idea."
msgstr "Yritetään asentaa GRUB osioimattomalle levyasemalle. Tämä on
HUONO ajatus."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:336
msgid "Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR.
This is a BAD idea."
msgstr "Yritetään asentaa GRUB osioon eikä MBR:ään. Tämä on HUONO ajatus."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:369
msgid "This msdos-style partition label has no post-MBR gap; embedding
won't be possible!"
msgstr "Tässä msdos-tyylisessä osionimiössä ei ole MBR:n jälkeistä
aukkoa; upottaminen ei ole mahdollista!"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:371
msgid "This GPT partition label has no BIOS Boot Partition; embedding
won't be possible!"
msgstr "Tässä GPT-osionimiössä ei ole BIOS alkulatausosiota;
upottaminen ei ole mahdollista!"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:378
msgid "Your core.img is unusually large. It won't fit in the embedding area."
msgstr "Tiedostosi core.img on epätavallisen iso. Se ei sovi upotusalueelle."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:380
msgid "Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it."
msgstr "Upotettava alueesi on epätavallisen pieni. Tiedosto core.img
ei mahdu siihen."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:422
msgid "Embedding is not possible, but this is required when the root
device is on a RAID array or LVM volume."
msgstr "Upottaminen ei ole mahdollista, mutta sitä vaaditaan kun
juurilaite on RAID-taulukko tai LVM-taltio"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:425
msgid "Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this
setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and its
use is discouraged."
msgstr "Upottaminen ei ole mahdollista. GRUB voidaan asentaa tällä
asetuksella vain käyttäen lohkoluetteloja. Lohkoluettelot ovat
kuitenkin EPÄLUOTETTAVIA ja niiden käyttöä ei rohkaista."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:429
msgid "If you really want blocklists, use --force."
msgstr "Jos todella haluat lohkoluetteloja, käytä valitsinta --force."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:445
#, c-format
msgid "attempting to read the core image `%s' from GRUB"
msgstr "yritetään lukea ydinvedosta ”%s” GRUB:sta"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:446
#, c-format
msgid "attempting to read the core image `%s' from GRUB again"
msgstr "yritetään lukea ydinvedosta ”%s” GRUB:sta uudelleen"

# Ydinvedoksen luku GRUBista epäonnistui maksimiyrityskertojen määrän
#: util/i386/pc/grub-setup.c:504
#, c-format
msgid "Cannot read `%s' correctly"
msgstr "Ei voida lukea ydinvedosta ”%s” oikein"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:517
msgid "No terminator in the core image"
msgstr "Ei päätöslohkoa ydinvedoksessa"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:528
msgid "Failed to read the first sector of the core image"
msgstr "Ydinvedoksen ensimmäisen sektorin lukeminen epäonnistui"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:534
msgid "Failed to read the rest sectors of the core image"
msgstr "Ydinvedoksen loppujen sektoreiden lukeminen epäonnistui"

# avattava kohde on "core_path"
#: util/i386/pc/grub-setup.c:553
#, c-format
msgid "Cannot open `%s'"
msgstr "Ei voi avata ydintä ”%s”"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:595
#, c-format
msgid ""
"Usage: grub-setup [OPTION]... DEVICE\n"
"\n"
"Set up images to boot from DEVICE.\n"
"DEVICE must be a GRUB device (e.g. ``(hd0,1)'').\n"
"\n"
" -b, --boot-image=FILE  use FILE as the boot image [default=%s]\n"
" -c, --core-image=FILE  use FILE as the core image [default=%s]\n"
" -d, --directory=DIR   use GRUB files in the directory DIR [default=%s]\n"
" -m, --device-map=FILE  use FILE as the device map [default=%s]\n"
" -r, --root-device=DEV  use DEV as the root device [default=guessed]\n"
" -f, --force       install even if problems are detected\n"
" -s, --skip-fs-probe   do not probe for filesystems in DEVICE\n"
" -h, --help       display this message and exit\n"
" -V, --version      print version information and exit\n"
" -v, --verbose      print verbose messages\n"
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
"Käyttö: grub-setup [VALITSIN]... LAITE\n"
"\n"
"Aseta alkulatausvedokset laitteesta LAITE.\n"
"LAITE on GRUB-laite (esim. ”(hd0,1)”).\n"
"\n"
" -b, --boot-image=FILE  käytä tiedostoa FILE alkulatausvedoksena
[oletus=%s]\n"
" -c, --core-image=FILE  käytä tiedostoa FILE ydinvedoksena [oletus=%s]\n"
" -d, --directory=DIR   käytä GRUB-tiedostoja hakemistossa DIR [oletus=%s]\n"
" -m, --device-map=FILE  käytä tiedostoa FILE laitekarttana [oletus=%s]\n"
" -r, --root-device=DEV  käytä DEV root-laitteena [oletus=arvattu]\n"
" -f, --force       asenna vielä silloin kun on kohdattu pulmia\n"
" -s, --skip-fs-probe   älä koesta tiedostojärjestelmiä laitteessa LAITE\n"
" -h, --help       näytä tämä sanoma ja poistu\n"
" -V, --version      tulosta versiotiedot ja poistu\n"
" -v, --verbose      tulosta sanomat laveasti\n"
"\n"
"Ilmoita virheistä (englanniksi) osoitteeseen <%s>.\n"
"Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen
<translation-team-fi at lists.sourceforge.net>.\n"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:725
#, c-format
msgid "No device is specified.\n"
msgstr "Laitetta ei ole määritelty.\n"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:731
#, c-format
msgid "Unknown extra argument `%s'.\n"
msgstr "Tuntematon ylimääräinen argumentti ”%s”.\n"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:748
#, c-format
msgid "Invalid device `%s'.\n"
msgstr "Virheellinen laite ”%s”.\n"

#: util/i386/pc/grub-setup.c:761
#, c-format
msgid "Invalid root device `%s'"
msgstr "Virheellinen juurilaite ”%s”."

#: util/i386/pc/grub-setup.c:774
msgid "Cannot guess the root device. Specify the option ``--root-device''."
msgstr "Ei kyetä arvaamaan juurilaitetta. Määrittele valitsin ”--root-device”."

# Ensimmäinen on uusi tiedostonimi, sen jälkeen ilmeisesti hakemisto,
erotin, tiedostonimi jne.
#: util/mkisofs/tree.c:295
#: util/mkisofs/tree.c:317
#, c-format
msgid "Using %s for %s%s%s (%s)\n"
msgstr "Käytetään tiedostonimeä %s kohteelle %s%s%s (%s)\n"

# Puskuri, jonka koko 512 tavua
#: util/mkisofs/write.c:161
#, c-format
msgid "Cannot open '%s'"
msgstr "Ei voi avata puskuria ”%s”"

# Tässä on avattavana tiedosto
#: util/mkisofs/write.c:251
#, c-format
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "ei voi avata tiedostoa %s\n"

# Luetaan tiedostosta
#: util/mkisofs/write.c:260
#, c-format
msgid "cannot read %llu bytes from %s"
msgstr "ei voida lukea %llu tavua tiedostosta %s"

# use_embedded_boot
#: util/mkisofs/write.c:1438
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Ei kyetä avamaan upotettua alkulatausta %s"

#: normal/auth.c:241
msgid "Enter username:"
msgstr "Kirjoita käyttäjänimi:"

# edustavärin ja taustavärin välissä kauttaviiva väriparissa
#: normal/color.c:80
#, c-format
msgid "Warning: syntax error (missing slash) in `%s'\n"
msgstr "Varoitus: syntaksivirhe (puuttu /-merkki) värinimiparista ”%s”\n"

#: normal/color.c:89
#, c-format
msgid "Warning: invalid foreground color `%s'\n"
msgstr "Varoitus: virheellinen edustaväri ”%s”\n"

#: normal/color.c:95
#, c-format
msgid "Warning: invalid background color `%s'\n"
msgstr "Varoitus: virheellinen taustaväri ”%s”\n"

msgid "GNU GRUB version %s"
msgstr "GNU GRUB -versio %s"

msgid "Minimal BASH-like line editing is supported. For the first
word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists
possible device or file completions. %s"
msgstr "Minimaalista BASH-kaltaista rivimuokkausta tuetaan. Hae
ensimmäiselle sanalle SARKAIN-painikkeella luettelot mahdollisista
komentojen täydennyksistä. Kaikkialla muualla SARKAIN-painike
luettelee mahdolliset laite- tai tiedostotäydennykset. %s"

#: normal/main.c:529
msgid "ESC at any time exits."
msgstr "Poistuu aina ESC-painikkeella."

# paikankorvaaja voi olla
commands/devices/files/partitions/arguments/things, ilmoitettu bugiksi
#: normal/menu_entry.c:840
#, c-format
msgid "Possible %s are:"
msgstr "Mahdollisia %s ovat:"

#: normal/menu_entry.c:1003
msgid "Booting a command list"
msgstr "Alkuladataan komentoluettelo"

#: normal/menu_entry.c:1185
#: normal/menu_text.c:43
msgid "Press any key to continue..."
msgstr "Jatka painamalla mitä tahansa painiketta..."

#: normal/menu_text.c:207
msgid "Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x to boot, Ctrl-c for a command-line or ESC to
return menu."
msgstr "Minimi Emacs-kaltaista näyttömuokkausta tuetaan.
SARKAIN-painike luettelee täydennykset. Alkulataa näppäimillä Ctrl-x,
komentoriville näppäimillä Ctrl-c tai palaa valikkoon
ESC-painikkeella."

#: normal/menu_text.c:213
#, c-format
msgid "Use the %C and %C keys to select which entry is highlighted.\n"
msgstr "Käytä näppäimiä %C ja %C valitsemaan korostettu valikkorivi.\n"

#: normal/menu_text.c:225
msgid "Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.\n"
msgstr "Paina enter-painiketta valitun käyttöjärjestelmä
alkulataamiseksi, ”e” komentojen muokkaukseen ennen alkulatausta ja
”c” komentoriville.\n"

#: normal/menu_text.c:231
msgid "ESC to return previous menu."
msgstr "Palaa edelliseen valikkoon ESC-painikkeella."

#: normal/menu_text.c:396
#, c-format
msgid "The highlighted entry will be booted automatically in %ds."
msgstr "Korostettu valikkorivi alkuladataan automaattisesti %d sekunnissa."

# Parametrina on grubin valikon rivi
#: normal/menu_text.c:656
#, c-format
msgid "Booting '%s'"
msgstr "Alkuladataan ”%s”"

#: normal/menu_text.c:668
#, c-format
msgid "Falling back to '%s'"
msgstr "Peräännytään kohteeseen ”%s”"

# Grub-valikon oletuksen alkulataus epäonnistui
#: normal/menu_text.c:684
msgid "Failed to boot default entries.\n"
msgstr "Valikko-oletuksen alkulataus epäonnistui.\n"

#: normal/misc.c:41
#, c-format
msgid "Partition %s:"
msgstr "Osio %s:"

#: normal/misc.c:46
#, c-format
msgid "Device %s:"
msgstr "Laite %s:"

#: normal/misc.c:52
msgid "Filesystem cannot be accessed"
msgstr "Tiedostojärjestelmään ei päästä"

#: normal/misc.c:63
#, c-format
msgid "Filesystem type %s"
msgstr "Tiedostojärjestelmätyyppi %s"

#: normal/misc.c:71
#, c-format
msgid "- Label %s"
msgstr "- Nimiö %s"

#: normal/misc.c:84
#, c-format
msgid "- Last modification time %d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d %s"
msgstr "- Viimeinen muokkausaika %d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d %s"

#: normal/misc.c:107
msgid "Unknown filesystem"
msgstr "Tuntematon tiedostojärjestelmä"

#: normal/misc.c:109
msgid "Partition table"
msgstr "Osiotaulu"

#: util/grub.d/10_kfreebsd.in:40
msgid "%s, with kFreeBSD %s"
msgstr "%s, jakeluversiolla kFreeBSD %s"

#: util/grub.d/10_linux.in:57
msgid "%s, with Linux %s (recovery mode)"
msgstr "%s, jakeluversiolla Linux %s (toipumistila)"

#: util/grub.d/10_linux.in:59
msgid "%s, with Linux %s"
msgstr "%s, jakeluversiolla Linux %s"

#~ msgid "symbolic link ``%s'' too long for one SL System Use Field, splitting"
#~ msgstr "symbolinen linkki ”%s” on liian pitkä yhdelle
SL-järjestelmäkäyttökentälle, jaetaan kahtia"

#~ msgid "commands"
#~ msgstr "komentoja"

#~ msgid "devices"
#~ msgstr "laitteita"

#~ msgid "files"
#~ msgstr "tiedostoja"

#~ msgid "partitions"
#~ msgstr "osioita"

#~ msgid "arguments"
#~ msgstr "argumentteja"

#~ msgid "things"
#~ msgstr "asioita"

#~ msgid "the size of memory disk is 0x%x"
#~ msgstr "muistilevyn koko on 0x%x"

#~ msgid "the size of config file is 0x%x"
#~ msgstr "config-tiedoston koko on 0x%x"

#~ msgid "the total module size is 0x%x"
#~ msgstr "moduulin kokonaiskoko on 0x%x"

#~ msgid "the core size is 0x%x"
#~ msgstr "ydinkoko on 0x%x"

#~ msgid "the first sector is <%llu,%u,%u>"
#~ msgstr "ensimmäinen sektori on <%llu,%u,%u>"

#~ msgid "saving <%llu,%u,%u> with the segment 0x%x"
#~ msgstr "tallennetaan <%llu,%u,%u> segmentillä 0x%x"

#~ msgid "setting the root device to `%s'"
#~ msgstr "asetetaan juurilaitteeksi ”%s”"

#~ msgid "dos partition is %d, bsd partition is %d"
#~ msgstr "dos-osio on %d, bsd-osio on %d"

#~ msgid "the core image will be embedded at sector 0x%llx"
#~ msgstr "ydinvedos upotettu sektoriin 0x%llx"

#~ msgid "succeeded in opening the core image but the size is
different (%d != %d)"
#~ msgstr "ydinvedoksen avaaminen onnistui, mutta se on eri kokoinen (%d != %d)"

#~ msgid "succeeded in opening the core image but cannot read %d bytes"
#~ msgstr "ydinvedoksen avaaminen onnistui, mutta ei voida lukea %d tavua"

#~ msgid "succeeded in opening the core image but the data is different"
#~ msgstr "ydinvedoksen avaaminen onnistui, mutta data on erilainen"

#~ msgid "couldn't open the core image"
#~ msgstr "ei voitu avata ydinvedosta"

#~ msgid "error message = %s"
#~ msgstr "virhesanoma = %s"

#~ msgid "opening the core image `%s'"
#~ msgstr "avataan ydinvedos ”%s”"

#~ msgid "guessing the root device failed, because of `%s'"
#~ msgstr "arvataan, että juurilaite epäonnistui, syy: ”%s”"

#~ msgid "Unable to generate unique name for file %s\n"
#~ msgstr "Ei kyetä tuottamaan uniikkia nimeä tiedostolle %s\n"

#~ msgid "Looking for subdir called %s\n"
#~ msgstr "Etsitään alihakemisto nimeltään %s\n"

#~ msgid "Remainder of path name is now %s\n"
#~ msgstr "Polunnimen loppu on nyt %s\n"

#~ msgid "Calling next level with filename = %s"
#~ msgstr "Seuraavaa tasoa kutsutaan tiedostonimellä = %s"

#~ msgid "Found our file %s"
#~ msgstr "Löytyi tiedostomme %s"

#~ msgid "We cant get here in search_tree_file :-/ \n"
#~ msgstr "Emme pääse tänne toiminnossa search_tree_file :-/ \n"

#~ msgid "File %s\n"
#~ msgstr "Tiedosto %s\n"

#~ msgid "Warning: large file %s\n"
#~ msgstr "Varoitus: iso tiedosto %s\n"

#~ msgid "Starting block is %d\n"
#~ msgstr "Aloituslohko on %d\n"

#~ msgid "Reported file size is %d extents\n"
#~ msgstr "Ilmoitettu tiedostokoko on %d aluetta\n"

#~ msgid "Extent overflow processing file %s\n"
#~ msgstr "Alueylivuoto käsiteltäessä tiedostoa %s\n"

#~ msgid "Warning: ce_index(%d) && ce_address(%d) not initialized\n"
#~ msgstr "Varoitus: ce_index(%d) && ce_address(%d) ei ole alustettu\n"

#~ msgid "Total directory extents being written = %llu\n"
#~ msgstr "Yhteensä hakemistoalueita kirjoitetaan = %llu\n"

#~ msgid "next extent, last_extent, last_extent_written %d %d %d\n"
#~ msgstr "seuraava alue, viimeinen_alue, viimenen_kirjoitettu_alue %d %d %d\n"

#~ msgid "Blocksize = %d %d\n"
#~ msgstr "Lohkokoko = %d %d\n"

#~ msgid "no menu context"
#~ msgstr "ei valikkokontekstia"

#~ msgid "invalid argument for menuentry: %s"
#~ msgstr "virheellinen argumentti valikkoriville: %s"

#~ msgid "too many titles for menuentry: %s"
#~ msgstr "liian monia otsikkoja valikkoriville: %s"

#~ msgid "menuentry is missing title"
#~ msgstr "valikkoriviltä puuttuu otsikko"

#~ msgid "Enter normal mode"
#~ msgstr "Kirjoita normaalitila"